Cashpnt is een samenwerking van De Surinaamsche Bank (DSB), de Hakrinbank, de Finabank en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Het uitgangspunt van deze samenwerking is het opzetten van een efficiënter, bankonafhankelijk netwerk van geldautomaten. Cashpnt beheerd de algehele netwerkinfrastructuur en de geldautomaten. De banken blijven de eigenaar van de pinpassen. In dit gedeelte van de Cashpnt website wordt u nader geinformeerd over het informatiebeveiliging en privacy beleid van Cashpnt.

Onder informatiebeveiliging wordt verstaan het nemen en onderhouden van een hoeveelheid samenhangende maatregelen zodat de betrouwbaarheid van de informatievoorziening gegarandeerd kan worden. Informatiebeveiliging richt zich op de volgende aspecten:

 

  • Beschikbaarheid: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten beschikbaar zijn op de juiste momenten.
  • Integriteit: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten juist en volledig zijn.
  • Vertrouwelijkheid: de mate waarin de toegang tot gegevens en/of functionaliteiten beperkt is tot degenen die daartoe bevoegd zijn.

Privacy gaat over persoonsgegevens. Persoonsgegevens moeten beschermd worden volgens de huidige wet- en regelgeving. Bescherming van de privacy regelt onder andere onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens die een natuurlijke persoon direct of indirect kunnen identificeren. Onder verwerking wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij er een juiste balans moet zijn tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. Cashpnt hanteert hiervoor drie basisprincipes:

 

  • Beveiliging: Transacties of gevoelige informatie wordt beveiligd verwerkt op het netwerk van Cashpnt. Cashpnt gebruikt hierbij gebruik van een reeks van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze beveiliging laten we regelmatig toetsen. Jaarlijks zal Cashpnt gecertificeerd worden voor de internationale ISO-27001 standaard voor informatiebeveiliging.
  • Privacy: Cashpnt zet zich maximaal in voor de bescherming van uw privacy. Cashpnt slaat persoonlijke gegevens op met het doel met u in contact te kunnen treden. Nabij de Cashpnt ATM en Cashpnt gebouwen kunnen camera’s zijn geplaatst. De camerabeelden worden uitsluitend gebruikt voor het beveiligen van uw en ons belang.Gevoelige transactie informatie wordt versleuteld en via ons versleuteld netwerk verwerkt. Let wel! Cashpnt zal nooit vragen naar uw pincode.
  • Transparantie: De Cashpnt-website is transparant over de manier waarop en met welk doel Cashpnt persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. U kunt via de website uw persoonsgegevens invullen. Deze gebruiken bij om u in contact te treden met u. Wij gebruiken verzamelde informatie over hoe u de website gebruikt op geanonimiseerde wijze voor de verbetering van onze website of dienst en door de ingekomen verzoeken u beter van dienst te zijn.

Cashpnt behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Een uitgebreide versie van deze verklaring (het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid) is tevens via [email protected] aan te vragen.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van deze verklaring, kunt u contact opnemen met Cashpnt via [email protected]